Integracija sistemov

Utemeljitev projektnega sklopa 

Ključnega pomena za uspešnost koncepta pametnih omrežij je sočasna izraba razpoložljivih elementov pametnih omrežij oziroma razpoložljivih tehnologij in rešitev, kar pa zahteva učinkovito izmenjavo podatkov med različnimi inteligentnimi napravami in informacijskimi sistemi znotraj podjetij, kot tudi izmenjavo podatkov med podjetji, ki nastopajo na energetskem trgu.


 Slika 1: Interoperabilnostni sloji (GWAC1)

 

Integracija temelji na interoperabilnosti sistemov, ki so predmet integracije. Le-to pa moramo obravnavati v več slojih (slika 2), od osnovne povezljivosti in komunikacijskega sloja, do višjih slojev, kot so informacijski, funkcijski in poslovni. Prva dva sloja učinkovito rešujejo sodobne IKT tehnologije, vendar le-te same po sebi en zadostujejo za integracijo teh sistemov, saj glavno vprašanje ni več kako prenašati podatke, temveč kaj prenašati! Tukaj so ključnega pomena ustrezni podatkovni modeli, ki omogočajo opis in predstavitev znanja z določenega področja uporabe, oziroma specifikacijo konceptualizacije, kar imenujemo ontologija. Gre za semantične modele informacijskega sloja, ki omogočajo strojno razpoznavanje pomena informacij. Skupaj z ustrezno arhitekturo informacijskih sistemov, kot je na primer poslovna informacijska arhitektura temelječa na storitveno usmerjeni arhitekturi, pridemo do učinkovite platforme, ki zelo olajša sicer precej zahtevno integracijo sistemov. 

 

Ciljni projekti 

CILJNI PROJEKT Izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo
OPIS TRENUTNEGA STANJA VSA EDP: Trenutna izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo je ustrezna.                                           
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Razvoj področja v skladu z zahtevami akterjev na trgu z EE.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Razvoj področja v skladu z zahtevami akterjev na trgu z EE.
Dolgoročne (do 10 let )
Razvoj področja v skladu z zahtevami akterjev na trgu z EE.

 

CILJNI PROJEKT Integracija sistemov znotraj EDP
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: aktivno sodeluje v mednarodnih projektnih skupinah na področju simantičnega modeliranja -  CIM model, priprava prvih operativnih vmesnikov do uporabniških aplikacij.
ELLJ: Razvojne aktivnosti na področju modela CIM
ELPR: Integracija sistemov se bo začela po uspešni vpeljavi GIS. Začetek intenzivnih aktivnosti je predviden v letu 2014. Trenutno se popisuje NNO.
ELMB: Povezava baz podatkov BTP in DCV preko CIM platforme
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Nadaljevanje aktivnega sodelovanja v mednarodnih projektnih skupinah na področju semantičnega modeliranja - CIM model.
Priprava testnega okolja in vmesnikov CIM.
Testiranje koncepta CIM ter predvidena realizacija produkcijskega okolja.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Nadaljevanje aktivnega sodelovanja v mednarodnih projektnih skupinah na področju semantičnega modeliranja - CIM model.
Priprava testnega okolja in vmesnikov CIM.
Testiranje koncepta CIM ter predvidena realizacija produkcijskega okolja.
Dolgoročne (do 10 let )
Nadaljevanje aktivnega sodelovanja v mednarodnih projektnih skupinah na področju semantičnega modeliranja - CIM model.
Priprava testnega okolja in vmesnikov CIM.
Testiranje koncepta CIM ter predvidena realizacija produkcijskega okolja.


Integracija sistemov v Elektro Maribor

70% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

V letih 2016 – 2018 ima podjetje Elektro Maribor namen nadaljevati in zaključiti povezavo baz podatkov BTP in DCV (SCADA) preko vmesnika CIM. V omenjenih treh letih se planira izvesti preverbo na osnovi podatkov za celotno omrežje, torej na območjih vseh RTP s pripadajočim SN omrežjem (razen na obstoječi RTP Lendava). 

Preberite več

Izmenjava podatkov na trgu z električno energijo v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Trenutna izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo je ustrezna.

Preberite več

Izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

Trenutna izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo je ustrezno tehnološko rešena in v skladu z zahtevami zunanjih inštitucij. Na področju smo aktivno prisotni in hitro odzivni ob potencialnih novih zahtevah ali potrebah. Tesno sodelujemo tudi z zunanjimi akterji pri pripravi ali nadgradnji novih mehanizmov za izmenjevanje informacij med različnimi akterji.

Preberite več

Integracija sistemov znotraj Elektro Ljubljana

40% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Integracija tehničnih podsistemov je v intenzivni razvojni fazi. Veliko naporov vlagamo v standardizacijo izmenjave podatkov, kjer aktivno sodelujemo v sekciji za izmenjavo podatkov na energetskem trgu IPET, ki deluje pod okriljem Energetske zbornice Slovenije in je članica evropskega foruma za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike (ebIX). Prav tako smo aktivni na področju CIM modeliranja.

Preberite več

Integracija sistemov znotraj Elektro Gorenjska

50% implementirano (delno uspešno)

Cilj projekta, ki smo se ga lotili v Elektro Gorenjska, je vzpostaviti na standardih temelječo integracijo naših tehničnih informacijsko komunikacijskih sistemov s ciljem zagotoviti standardizirano podatkovno platformo za prihajajoče tehnično poslovne aplikacije, ki bodo omogočale optimizacijo in racionalizacijo naših poslovnih procesov.

Preberite več