Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije

 

Temeljni cilji združenja GIZ distribucije so olajšati, koordinirati in pospeševati dejavnost gospodarskih javnih služb SODO in DTO, izboljšati rezultate tej dejavnosti brez ustvarjanja dobička združenja ter olajšati in koordinirati druge dejavnosti oz interese z upoštevanjem, da s tem delovanjem ne sme biti kršeno pravilo medsebojne konkurence.  Z usklajenim delovanjem podjetij v okviru Združenja GIZ namreč lahko dosegamo ugodnejše rezultate tako za podjetja kot za odjemalce.

 

 

USTANOVITELJI ZDRUŽENJA

 

Eletro Celje - članica GIZ DEE ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje 
 
Elektro Gorenjska - članica GIZ DEE   ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Kranj,  
 
Elektro Ljubljana - članica GIZ DEE   ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ljubljana,  
 
Elektro Maribor - članica GIZ DEE   ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Maribor, 
 
Elektro Primorska - članica GIZ DEE
  ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Nova Gorica.