Vodenje omrežja

Utemeljitev projektnega sklopa 

Težava pri vključevanju razpršenih virov v omrežje je med drugim dejstvo, da se te vire vključuje na osnovi analize, ki obravnava hkratna najhujša možna stanja v omrežju (ekstreme oz. t.i. "worst-case-scenario"). Vendar pa ti ekstremi v omrežju nastopijo le redko, pa še to ne vsi različni naenkrat. Zaradi tega je mogoče v omrežje vključiti več razpršenih virov, kot jih je mogoče vključiti na osnovi današnjega stanja tehnike v distribucijskem omrežju. Potreben pogoj za to je možnost vodenja omrežja na način, da v času nastopa ekstremnih stanj v omrežju tak sistem ponastavi določene nastavitve v obratovanju razpršenega vira, kot sta:

  • dovoljena maksimalna moč vira in

  • želena napetost na sponkah vira.

Težavo v omrežju povzročajo tudi okvare v distribucijskem omrežju, zaradi katerih izpadejo deli omrežja, ki bi se bili drugače ob primernem načinu vodenja takega omrežja sposobni samostojno ohraniti (rekonfiguracija ali celo otočno obratovanje). Zaradi tega je potrebno v delih omrežja, ki so se sposobni samostojno ohraniti, vzpostaviti takšen sistem vodenja, ki bo pravočasno lociral okvare in v primeru možnosti ohranitve dela omrežja to tudi izvedel.

 

Ciljni projekti

Lociranje okvar in povečanje zanesljivosti obratovanja

Vodenje RV ob visokem deležu RV v omrežju 

 

CILJNI PROJEKT Lociranje okvar in povečanje zanesljivosti obratovanja
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG, ELLJ: Lociranje okvar in ločevanje poškodovanih delov omrežja je ustrezno rešeno s sistemom daljinsko krmiljenih stikal, ki z ustreznimi algoritmi omogočajo izolacijo poškodovana omrežja in zagotavljajo zanesljivost obratovanja zdravih delov omrežja. 
ELPR: Aktivnosti so predvidene po integraciji DMS funkcionalnosti v daljinski center vodenja. Predvideno pa je uvajanje kompenzacije z jalovo električno energijo na lokacijah, kjer so razpršeni viri električno zelo oddaljeni od RTP.
ELMB: EM ima v SN omrežju vgrajena daljinsko krmiljena stikala za hitrejše lociranje odsekov SN vodov v okvari iz DCV, ki doprinesejo h krajšanju časa izpadov.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Nadgradnja sistemov za lociranje okvar in daljinsko upravljanje stikalnih naprav za povečanje zanesljivosti obratovanja.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Nadgradnja sistemov za lociranje okvar in daljinsko upravljanje stikalnih naprav za povečanje zanesljivosti obratovanja.
Dolgoročne (do 10 let )
Nadgradnja sistemov za lociranje okvar in daljinsko upravljanje stikalnih naprav za povečanje zanesljivosti obratovanja.

 

CILJNI PROJEKT Vodenje RV ob visokem deležu RV v omrežju
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: Sodelovanje v mednarodnem projektu Increase, kjer je predvidena sistemska regulacija delovne in jalove moči za zagotavljanje kakovosti napetosti omrežja.
EL: Analiza stanja in ustreznosti merilnih naprav in opreme daljinskega vodenja pri posameznih proizvajalcih električne energije iz sončnih elektrarn.
EP: Aktivnosti so predvidene po integraciji DMS funkcionalnosti v daljinski center vodenja. Predvideno pa je uvajanje kompenzacije z jalovo električno energijo, kjer so razpršeni viri energije zelo oddaljeni od RTP.
EC, EM: Spremljanje delovanja RV, vodenja ne izvajamo.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Praktična izvedba sistema regulacije delovne in jalove moči za zagotavljanje kakovosti napetosti v omrežju z visokim deležem RV. Analiza obratovanja in nadgradnja sistema regulacije delovne in jalove moči za zagotavljanje kakovosti napetosti v omrežju z visokim deležem RV.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Razvoj področja v skladu z zahtevami.
Dolgoročne (do 10 let )
Razvoj področja v skladu z zahtevami.


Vodenje omrežja v Elektro Maribor

30% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Elektro Maribor mora izboljšati kazalnike neprekinjenosti (SAIDI in SAIFI) zato ima v naslednjih 5 do 10 letih, kar namerava doseči s povečanjem deleža daljinsko vodenih stikal, predvsem odklopnikov z vgrajeno zaščito.  V okviru pilotnega projekta implementirati in testirati avtomatsko delovanje oziroma odkrivanja lokacije okvare in restavracije SN omrežja po izklopu sektorja omrežja v okvari.

Preberite več

Lociranje okvar in povečanje zanesljivosti obratovanja v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Lociranje okvar in ločevanje poškodovanih delov omrežja v podjetju Elektro Ljubljana je ustrezno rešeno s sistemom daljinsko krmiljenih stikal, ki z ustreznimi algoritmi omogočajo izolacijo poškodovanega dela omrežja in zagotavljajo zanesljivost obratovanja zdravih delov omrežja.

Preberite več

Lociranje okvar in povečanje zanesljivosti obratovanja v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

Lociranje okvar in ločevanje poškodovanih delov omrežja je ustrezno rešeno s sistemom daljinsko krmiljenih stikal, ki z ustreznimi algoritmi omogočajo izolacijo poškodovanega omrežja in zagotavljajo zanesljivost obratovanja zdravih delov omrežja.

Preberite več

Vodenje RV ob visokem deležu RV v omrežju v Elektro Ljubljana

10% implementirano (neuspešno)

Izvaja se analiza stanja in ustreznosti merilnih naprav in opreme daljinskega vodenja pri posameznih proizvajalcih električne energije iz sončnih elektrarn.

Preberite več

Vodenje RV ob visokem deležu RV v omrežju v Elektro Gorenjska

10% implementirano (neuspešno)

Podjetje Elektro Gorenjska sodeluje v mednarodnem projektu Increase, kjer je predvidena sistemska regulacija delovne in jalove moči za zagotavljanje kakovosti napetosti omrežja. Več izsledkov bo znanih, ko bo projekt zaključen. Druge aktivnosti pa na tem področju v tem času niso predvidene.

Preberite več