Integracija sistemov v Elektro Maribor

70% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

V letih 2016 – 2018 ima podjetje Elektro Maribor namen nadaljevati in zaključiti povezavo baz podatkov BTP in DCV (SCADA) preko vmesnika CIM. V omenjenih treh letih se planira izvesti preverbo na osnovi podatkov za celotno omrežje, torej na območjih vseh RTP s pripadajočim SN omrežjem (razen na obstoječi RTP Lendava). 

Preberite več