Elektro Celje sodeluje v evropskem projektu Flex4Grid

Podjetje Elektro Celje, d.d. sodeluje v dveh mednarodnih projektih in sicer je kot član mednarodnega konzorcija, uspešno kandidiralo na razpisu evropskega programa za razvoj in raziskave Horizon 2020 s projektom Flex4Grid, ki se nanaša na rešitve, ki bodo omogočale upravljanje prožnosti uporabnikov, tako pri porabi, kakor tudi pri proizvodnji električne energije. Poleg tega pa je v podjetju v teku projekt NEDO, ki bazira na slovensko–japonskem partnerstvu. 

Preberite več

Evropski projekti v Elektro Primorska

Elektro Primorska je kot partner vključena v mednarodne projekte NEDO, 3Smart, Edison in SUNSEED.

Preberite več

Evropski in interni projekti v Elektro Maribor

Podjetje Elektro Maribor je v preteklosti sodelovalo v projektu ICT4EVEU, ki se je pričel v letu 2012 in končal meseca maja 2015.

Namen projekta je bil izboljšati izkušnjo uporabnikov električnih vozil (EV) s storitvami s področja ICT.

Preberite več

Evropski projekti v Elektro Ljubljana

Podjetje Elektro Ljubljana se je v preteklosti in se še vedno ukvarja s številnimi evropskimi projekti. Takšni projekti so na primer razvojni projekt Hybrid - VPP4DSO, projekt SMARTV2G, projekt ICT4EVEUE ter projekt MOBINCITY. V prvem izmed naštetih je namen projekta razvoj in ocena koncepta hibridne virtualne elektrarne (VE), pri ostalih treh pa je skupen imenovalec vzpostavitev infrastrukture za električna vozila, ki naj bi bila čim bolj uporabniku prijazna, nadalje razvoj potrebne informacijske podpore, ki bo omogočala nemoteno uporabo postavljene infrastrukture vsem uporabnikom, to je voznikom električnih vozil ter seveda načrtno razširjanje okolju prijaznega prevoza v mestih.

Preberite več

Evropski projekti v Elektro Gorenjska

Elektro Gorenjska se zaveda pomembnosti sodelovanja na področju tehnološkega razvoja in inovativnih dejavnosti. Obe področji sta jasno opredeljeni v strateških dokumentih podjetja, z udeležbo v različnih raziskovalno inovativnih konzorcijih pa se ti strateški cilji tudi aktivno izvajajo. Potrebno je poudariti, da EG sodeluje izključno na projektih, ki se neposredno nanašajo na tehnološka področja distribucije električne energije, kar podjetju dejansko zagotavlja vodilno mesto na področju uvajanja sodobnih tehnologij med slovenskimi distribucijskimi podjetji. EG je v zadnjih letih sodelovala (oziroma še sodeluje ) pri naslednjih projektih:


Preberite več