Kratkoročna napoved odjema v Elektro Ljubljana

40% implementirano (delno uspešno)

V obstoječi SCADA je delujoč sistem za kratkoročno napoved odjema. Raziskati delovanje in proučiti možnost integracije z ostalimi sistemi.

Preberite več

Kratkoročna napoved odjema v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska je napovedovanje odjema ustrezno funkcionalno realizirano v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS.

Preberite več