USTANOVITELJI ZDRUŽENJA

 

Eletro Celje - članica GIZ DEE ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje 
 
Elektro Gorenjska - članica GIZ DEE   ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Kranj,  
 
Elektro Ljubljana - članica GIZ DEE   ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ljubljana,  
 
Elektro Maribor - članica GIZ DEE   ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Maribor, 
 
Elektro Primorska - članica GIZ DEE
  ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Nova Gorica.