Zadnje novice in dogodki

  • Odgovornost do odjemalcev v novih razmerah
    Elektrodistribucijska podjetja smo pripravila zbornik, v katerem smo povzela aktualna dogajanja v elektrodistribucijskih podjetjih v letu 2019.

Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije

Temeljni cilji združenja GIZ distribucije so olajšati, koordinirati in pospeševati dejavnost gospodarskih javnih služb SODO in DTO, izboljšati rezultate tej dejavnosti brez ustvarjanja dobička združenja ter olajšati in koordinirati druge dejavnosti oz interese z upoštevanjem, da s tem delovanjem ne sme biti kršeno pravilo medsebojne konkurence.  Z odgovornostjo do odjemalcev v novih razmerah smo izdali novo publikacijo: