Zadnje novice in dogodki

  • Znane so tarifne postavke omrežnine za leto 2024
    S 1. julijem 2024 se začne uporabljati nov način obračunavanja omrežnine. V praksi to pomeni različno prerazporeditev stroškov med odjemne skupine končnih uporabnikov.Tipični gospod...

Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije

Temeljni cilji združenja GIZ distribucije so olajšati, koordinirati in pospeševati dejavnost gospodarskih javnih služb SODO in DTO, izboljšati rezultate tej dejavnosti brez ustvarjanja dobička združenja ter olajšati in koordinirati druge dejavnosti oz. interese z upoštevanjem, da s tem delovanjem ne sme biti kršeno pravilo medsebojne konkurence. V združenju je pet distribucijskih podjetij za električno energijo. V infografiki najdete aktualne podatke o vseh podjetjih.