Zadnje novice in dogodki

Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije

Temeljni cilji združenja GIZ distribucije so olajšati, koordinirati in pospeševati dejavnost gospodarskih javnih služb SODO in DTO, izboljšati rezultate tej dejavnosti brez ustvarjanja dobička združenja ter olajšati in koordinirati druge dejavnosti oz. interese z upoštevanjem, da s tem delovanjem ne sme biti kršeno pravilo medsebojne konkurence. V združenju je pet distribucijskih podjetij za električno energijo. V infografiki najdete aktualne podatke o vseh podjetjih.