Integracija sistemov znotraj Elektro Gorenjska

50% implementirano (delno uspešno)

Cilj projekta, ki smo se ga lotili v Elektro Gorenjska, je vzpostaviti na standardih temelječo integracijo naših tehničnih informacijsko komunikacijskih sistemov s ciljem zagotoviti standardizirano podatkovno platformo za prihajajoče tehnično poslovne aplikacije, ki bodo omogočale optimizacijo in racionalizacijo naših poslovnih procesov. Naša želja in končni cilj je, da bi se katerikoli podatek vnesen ob kateremkoli času na kateremkoli mestu avtomatično, prek strojne razpoznave in brez vpliva človeškega faktorja, nemudoma odrazil v vseh sistemih, ki jih ta podatek zadeva. Projekt implementacije modela CIM predstavlja zahtevno, kompleksno, dolgoročno, multidisciplinarno in kontinuirano pot do sprejemljivega končnega cilja. Izkušnja pilotnega projekta bo med drugim temeljila na preverjanju interoperabilnosti različnih informacijskih sistemov, urejenosti podatkov, ugotavljanju kakovosti notranjih in zunanjih resursov, pridobivanju znanja, problematiki delne nedorečenosti standardov, eventualnem testiranju nadgradnje in ne nazadnje oceni stroškov in časovni dimenziji projekta.

Preberite več...Nazaj na seznam