Integracija sistemov znotraj Elektro Gorenjska

50% implementirano (delno uspešno)

Cilj projekta, ki smo se ga lotili v Elektro Gorenjska, je vzpostaviti na standardih temelječo integracijo naših tehničnih informacijsko komunikacijskih sistemov s ciljem zagotoviti standardizirano podatkovno platformo za prihajajoče tehnično poslovne aplikacije, ki bodo omogočale optimizacijo in racionalizacijo naših poslovnih procesov.

Preberite več

Izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

Trenutna izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo je ustrezno tehnološko rešena in v skladu z zahtevami zunanjih inštitucij. Na področju smo aktivno prisotni in hitro odzivni ob potencialnih novih zahtevah ali potrebah. Tesno sodelujemo tudi z zunanjimi akterji pri pripravi ali nadgradnji novih mehanizmov za izmenjevanje informacij med različnimi akterji.

Preberite več