Zaščita elementov

Utemeljitev projektnega sklopa 

Vključevanje razpršenih virov v obstoječa omrežja prinaša neizogibne spremembe v obratovanju distribucijskega omrežja.  Te se kažejo oziroma se bodo pokazale kot:

  • spremenjen tok moči po omrežju,

  • znaten tok delovne moči v prenosno omrežje,

  • prilagajanje obratovalen sheme omrežja glede na trenutno stanje pretokov moči,

  • izolacija okvare v omrežju s preklopom in prenapajanjem iz sosednjega omrežja v realnem času,

  • otočno obratovanje dela distribucijskega omrežja zaradi okvare ali drugih težav v prenosnem omrežju,

  • otočno obratovanje dela distribucijskega omrežja zaradi napake ali drugih težav v distribucijskem omrežju.

Temu primerno se morajo prilagoditi tudi zaščitni sistemi omrežja, ki morajo omogočati vse nove vrste obratovanja omrežja, obenem pa ohraniti selektivnost in zanesljivost delovanja.

 

Ciljni projekti

Implementacija zaščitne sheme zaradi RV (selektivnost in frekvenčno razbremenjevanje)  

 

CILJNI PROJEKT Implementacija zaščitne sheme zaradi RV (selektivnost in frekvenčno razbremenjevanje)
OPIS TRENUTNEGA STANJA VSA EDP: Zaščita v distribucijskih omrežjih je sistemsko ustrezno rešena.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Sodelovanje na področju priprave in nadgradnje zaščitnih shem v skladu s potrebami obratovanja in vodenja elektroenergetskega sistema.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Sodelovanje na področju priprave in nadgradnje zaščitnih shem v skladu s potrebami obratovanja in vodenja elektroenergetskega sistema.
Dolgoročne (do 10 let )
Sodelovanje na področju priprave in nadgradnje zaščitnih shem v skladu s potrebami obratovanja in vodenja elektroenergetskega sistema.


Implementacija zaščitne sheme zaradi RV (selektivnost in frekvenčno razbremenjevanje) v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Zaščita v distribucijskem omrežju podjetja Elektro Ljubljana je sistemsko ustrezno rešena.

Preberite več

Implementacija zaščitne sheme zaradi razpršenih virov energije v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

Zaščita distribucijskih omrežij je sistemsko že urejena in je skladna z zahtevami SONDO in ostalimi pravilniki, ki urejajo ta področje. Izziv predstavlja uvedba nove zaščitne opreme na osnovi standarda IEC 61850 ter  vpeljava funkcije lokatorja okvar v sistem same zaščite. 

Preberite več