Dejavnosti združenja

 

35.130 – Distribucija električne energije 

70.2 – Podjetniško in poslovno svetovanje 

70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

71.12 – Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje 

71.129 – Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 

71.200 – Tehnično preizkušanje in analiziranje 

73.200 – Raziskovanje trga in javnega mnenja 

82.990 – Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 

85.5 – Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

94.120 – Dejavnost strokovnih združenj