Integracija sistemov znotraj Elektro Ljubljana

40% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Integracija tehničnih podsistemov je v intenzivni razvojni fazi. Veliko naporov vlagamo v standardizacijo izmenjave podatkov, kjer aktivno sodelujemo v sekciji za izmenjavo podatkov na energetskem trgu IPET, ki deluje pod okriljem Energetske zbornice Slovenije in je članica evropskega foruma za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike (ebIX). Prav tako smo aktivni na področju CIM modeliranja.

Preberite več

Integracija sistemov znotraj Elektro Gorenjska

50% implementirano (delno uspešno)

Cilj projekta, ki smo se ga lotili v Elektro Gorenjska, je vzpostaviti na standardih temelječo integracijo naših tehničnih informacijsko komunikacijskih sistemov s ciljem zagotoviti standardizirano podatkovno platformo za prihajajoče tehnično poslovne aplikacije, ki bodo omogočale optimizacijo in racionalizacijo naših poslovnih procesov.

Preberite več