Informacijsko komunikacijske tehnologije

Potrebna IKT infrastruktura se fokusira predvsem na:

  • dostopovne tehnologije za podporo obratovanju in vodenju, kar pomeni vzpostavitev IKT infrastrukture do transformatorskih postaj in drugih signifikantnih točk v SN in NN omrežju (npr. razpršeni viri, krmiljena bremena, ipd.) in

  • na dostopovne tehnologije za končne uporabnike, ki vse bolje prehajajo v domeno ponudnikov IKT storitev ter dodajajo t.i. energetske storitve k že obstoječim, kot si internet, IP telefonija, televizija, idr. 


Slika 1: Interoperabilnostni sloji (GWAC1)

 

Utemeljitev projektnega sklopa

Informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) so ključni gradnik pametnih omrežij in so pogoj za vse nadaljnje aplikacije v okviru pametnih omrežij. Zagotavljajo namreč povezljivost med inteligentnimi napravami in sistemi, ki jih integriramo v omrežje v okviru koncepta pametnih omrežij. Domena IKT tehnologij je predvsem komunikacijski sloj na sliki 1. Evropska referenčna arhitektura za pametna omrežja in pripadajoči nabor standardov (Smart Grids Reference Architecture, V3.0 in SGCG/M490/B_Smart Grid Report First set of standards; v2.0.; CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group; November 2012) definirajo standarde in posledično tehnologije in protokole, ki bi se naj uporabljali za posamezne primere uporabe v evropskih pametnih omrežjih, kar se naj tudi upošteva pri izbiri tehnologij za izvedbo IKT infrastrukture za naše projekte.

 

Ciljni projekti 

Dostopovne tehnologije za podporo obratovanju in vodenju za končne uporabnike

 


[1] GridWise® Architecture Council Interoperability Framework

 

 

CILJNI PROJEKT  Dostopovne tehnologije za podporo obratovanju in vodenju in za končne uporabnike
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG, ELCE : Tehnološke rešitve IKT v EG so ustrezne v polni operativni rabi.
ELLJ. Tehnološke rešitve IKT so omejene na vzdrževanje in minimalne investicije. Ker se IKT infrastruktura za potrebe pametnih omrežij vzpostavlja na novo (ni velik izkušenj), potrebno je predvideti dodatne potrebe po preizkusih in testiranjih: samih IKT tehnologij, posebej pa v soodvisnosti s pametnimi omrežji.
ELPR: V letu 2014 se bo začel projekt SUNSEED, v okviru tega pa je predvidena tudi obravnava naprednih rešitev IKT. V preteklosti smo že imeli projekt integracije komunikacij. 
ELMB: Testiranje prenosa podatkov po SN omrežju na dveh testnih poligonih. Prve analize delovanja so pokazale zadovoljive rezultate. 
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
 
Kratkoročne (2 leti)
Nadgradnja in operativna uporaba sistemov IKT.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Nadgradnja in operativna uporaba sistemov IKT.
Dolgoročne (do 10 let )
Nadgradnja in operativna uporaba sistemov IKT.


Informacijsko komunikacijske rešitve v Elektro Maribor

5% implementirano (neuspešno)

Glavni cilj podjetja na področju IKT je vzpostavitev TK podpore za potrebe spoznavnosti, vodljivosti in vodenja distribucijskega omrežja.

Preberite več

Dostopovne tehnologije za podporo obratovanju in vodenju za končne uporabnike v Elektro Ljubljana

60% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Tehnološke rešitve IKT so omejene na vzdrževanje in minimalne investicije. Predvideno podrobnejše testiranje in pridobivanje izkušenj o IKT za potrebe pametnih omrežij.

Preberite več

Dostopovne tehnologije za podporo obratovanju in vodenju za končne uporabnike v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska smo na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij povsem v koraku s časom. V podjetju teče več vzporednih projektov, ki jih tematsko lahko združimo v dva sklopa. Prvi sklop so tako imenovana mešana IKT omrežja za potrebe pametnih omrežjih, kjer so predstavljeni novi pristopi k IKT tehnologijam potrebnih v distribucijskih omrežjih. V drugem sklopu pa so predstavljeni sistemi radijskih zvez za prenos digitalnih podatkov malih kapacitet v pametnih omrežjih.

Preberite več