Pravno obvestilo

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja GIZ - Distribucije električne energije. Vsebine, objavljene na teh spletnih straneh so last GIZ - Distribucije električne energije in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.
Prav tako si GIZ - Distribucije električne energije pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

GIZ - Distribucije električne energije bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. GIZ - Distribucije električne energije tudi ne prevzema nobene odgovornosi v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. GIZ - Distribucije električne energije ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

GIZ - Distribucije električne energije ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti GIZ - Distribucije električne energije niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.