Tehnične smernice gradnje omrežij (tipizacija)

Tipizacija ELES

Aktualne tipizacije so na voljo na spletni strani ELES, na naslednji povezavi:
https://www.sodo.si/sl/o-omrezju/tipizacija-elektrodistribucijskega-sistema/elektroenergetski-vodi

Tehnična obvestila