SLO-JAP projekt

V okviru gospodarskih aktivnosti med Slovenijo in Japonsko sta japonska razvoja agencija NEDO in slovenski SPIRIT podpisali pismo o nameri za izvedo demonstracijskega projekta s področja pametnih omrežij. Projekt naj bi ob sodelovanju japonskega podjetja Hitachi in slovenske industrije na področju pametnih omrežij izvedel demonstracijo najnaprednejših tehnologi s področja distribucije električne energije in sistemov upravljanja z električno energijo.

Kot aktivni udeleženci so v projektu predvidena tudi slovenska distribucijska podjetja, ki bodo za različne projektne  sklope zagotavljala ustrezna demonstracijska okolja. Distribucijska podjetja v projektu nastopajo enotno v okviru GIZ distribucije električne energije, kjer člani v okviru  Projektne skupine za pametna omrežja pri projektu aktivno sodelujejo že od samega začetka. Poleg nabora primernih funkcionalnosti pametnih omrežij so bile v okviru delovanja skupine določene tudi predvidene  demo lokacije, kar je predstavljalo osnova za pripravo Študije izvedljivosti. 

Pričetek projekta je predviden v l. 2016, zaključek pa v letu 2018.

 

SLO JAP demo projekt

V okviru gospodarskih aktivnosti med Slovenijo in Japonsko sta japonska razvoja agencija NEDO in slovenski SPIRIT podpisali pismo o nameri za izvedo demonstracijskega projekta s področja pametnih omrežij. Projekt naj bi ob sodelovanju japonskega podjetja Hitachi in slovenske industrije na področju pametnih omrežij izvedel demonstracijo najnaprednejših tehnologi s področja distribucije električne energije in sistemov upravljanja z električno energijo.

Kot aktivni udeleženci so v projektu predvidena tudi slovenska distribucijska podjetja, ki bodo za različne projektne  sklope zagotavljala ustrezna demonstracijska okolja. Distribucijska podjetja v projektu nastopajo enotno v okviru GIZ distribucije električne energije, kjer člani v okviru  Projektne skupine za pametna omrežja pri projektu aktivno sodelujejo že od samega začetka. Poleg nabora primernih funkcionalnosti pametnih omrežij so bile v okviru delovanja skupine določene tudi predvidene  demo lokacije, kar je predstavljalo osnova za pripravo Študije izvedljivosti.  

Pričetek projekta je predviden v l. 2016, zaključek pa v letu 2018.