Napredni sistemi za trajno spremljanje kvalitete električne energije v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Sistem za spremljanje kvalitete električne energije v podjetju Elektro Ljubljana je realiziran v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili distribucijskega omrežja (SONDO), t.j. permanentni monitoring na srednji napetosti (SN) v razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) 110/SN.

Preberite več

Napredni sistemi za trajno spremljanje kvalitete električne energije v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska se s področjem trajnega spremljanja kvalitete električne energije ukvarjamo že dalj časa. Prvi koraki na tem področju so se začeli z vgrajevanjem merilnih centrov v nizkonapetostne plošče v transformatorskih postajah. Sprva je bil problem, ker merilni centri niso bili sposobni daljinskega odčitavanja podatkov. Težave so bile tudi zaradi pomanjkanja sinhronizacije časa med različnimi napravami. Z uvedbo nove komunikacijske infrastrukture WiMAX pa smo na našem podjetju tudi na tem področju lahko naredili velik preskok naprej.

Preberite več