Dogodki

 

GIZ DEE redno pripravlja dogodke za svoje člane in za ostalo zainteresirano javnost.

 

Seznam dogodkov:

  • Strateška konferenca distribucije
  • Energetika in regulacija, Hotel Plaza, 11.3.2015
  • Izdaja brošure Električna in magnetna polja - naprave za distribucijo električne energije
  • ...