Določanje izvora motenj v omrežju v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Kakovost EE je urejena skladno z določili SONDO. Permamentni monitoring je postavljen v vseh zahtevanih točkah. Občasne meritve se izvajajo skladno z določili standarda SIST EN 50160 z merilno opremo skladno z IEC 61000-4-30.

Preberite več

Določanje izvora motenj v omrežju v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska je kakovost električne energije urejena skladno z določili sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja (SONDO). Neprekinjen nadzor in kontrola je vzpostavljena v vseh zahtevanih točkah elektroenergetskega omrežja. Občasne meritve kakovosti električne energije pa se izvajajo skladno z določili standarda SIST EN 50160 z merilno opremo, ki je skladna s standardom IEC 61000-4-30.

Preberite več