NOVICE IN DOGODKI

RSS
Oškodovanci, ki so utrpeli škodo v naravni ujmi avgusta 2023, naj se za vse informacije glede upravičenosti do interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov ter za oddajo vloge za povrnitev nastale škode obrnejo na občinske komisije, ki izvajajo popis škode.
Preberite več
Kategorije: Novice |
Informacije za uporabnike, ki so jih prizadele poprave
Preberite več
Kategorije: |
Neurja, predvsem pa nevihtne celice, ki v drugi polovici julija prehajajo Slovenijo, so povzročila tudi številne okvare na elektrodistribucijskem omrežju, zaradi česar je prišlo do prekinitev napajanja z električno energijo na večih območjih po Sloveniji. Ekipe elektromonterjev vseh petih distribucijskih podjetij na terenu vlagajo velike napore v to, da so prekinitve napajanja z električno energijo čim krajše. Ob tem je treba izpostaviti, da je pri njihovem zahtevnem delu varnost na ...
Preberite več
Kategorije: |
Na računih za električno energijo smo julija vsi uporabniki že prejeli informacijo o dogovorjeni moči.
Preberite več
Kategorije: |

10. julij je svetovni dan elektromonterjev

objavljeno
Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije ob tem izreka zahvalo svojim elektromonterjem, ki s predanim delom skrbijo za nemoteno delovanje slovenskega elektrodistribucijskega omrežja. Elektromonterji, ki delujejo v okviru petih slovenskih elektrodistribucijskih podjetij, skrbijo za 64.000 km elektroenergetskega omrežja in skoraj 960.000 merilnih mest.
Preberite več
Kategorije: |

Nov način obračuna omrežnine v letu 2024

objavljeno
Nov tarifni sistem se nanaša samo na omrežnino. Njegov cilj je spodbuditi uporabnike, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji distribucijskega in tudi širše elektroenergetskega sistema. Tako lahko dosežemo razbremenitev omrežja v času, ko je to najbolj obremenjeno z vidika porabe električne energije in moči.Uporabnik bo lahko svoj odjem prilagajal tako po moči kot po porabljeni električni energiji in s tem privarčeval.Glavne značilnosti novega tarifnega...
Preberite več
Kategorije: |
Gospodarsko interesno združenje za distribucijo električne energije bo naslednji dve leti vodil Uroš Blažica, predsednik uprave Elektro Primorska. Mandatno obdobje traja od 1. junija 2023 do 31. maja 2025.Več o organiziranosti združenja in članih je na voljo na naslednji povezavi: Organiziranost (giz-dee.si)
Preberite več
Kategorije: Novice |
V okviru tridnevnega dogodka, na katerem se je zbralo več kot 600 udeležencev, so domači in tuji strokovnjaki predstavili strokovne članke in referate. Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki distribucijskih podjetij.
Preberite več
Kategorije: Izjave za medije |
Konec marca 2023 se je v Volčah pri Tolminu uspešno zaključila skupna vaja GIZ skupine za odpravljanje posledic neurij in vremenskih ujm na distribucijskem elektroenergetskem omrežju – havarijski stebri.
Preberite več
Kategorije: Novice |
Zanesljiva oskrba z energijo za vse odjemalce in odporen energetski sistem sta tisto, k čemur stremimo vsi akterji energetike v Sloveniji.
Preberite več
Kategorije: Novice |
Stran 1 od 5 PrvaPrejšnja [1]