Vodenje RV ob visokem deležu RV v omrežju v Elektro Ljubljana

10% implementirano (neuspešno)

Izvaja se analiza stanja in ustreznosti merilnih naprav in opreme daljinskega vodenja pri posameznih proizvajalcih električne energije iz sončnih elektrarn.

Preberite več

Vodenje RV ob visokem deležu RV v omrežju v Elektro Gorenjska

10% implementirano (neuspešno)

Podjetje Elektro Gorenjska sodeluje v mednarodnem projektu Increase, kjer je predvidena sistemska regulacija delovne in jalove moči za zagotavljanje kakovosti napetosti omrežja. Več izsledkov bo znanih, ko bo projekt zaključen. Druge aktivnosti pa na tem področju v tem času niso predvidene.

Preberite več