Kritične konične tarife za gospodinjske in industrijske odjemalce v Elektro Ljubljana

0% implementirano (neuspešno)

Zaradi nestimulativne zakonodaje ni tehničnih aktivnosti na tem področju. Opozarjamo na potrebno spremembo zakonodaje (KT za distribucijo, dinamične tarife).

Preberite več

Kritične konične tarife za gospodinjske in industrijske odjemalce v Elektro Gorenjska

0% implementirano (neuspešno)

Zaradi nestimulativne zakonodaje ni tehničnih aktivnosti na tem področju. Opozarjamo na potrebno spremembo zakonodaje (konične tarife za distribucijo, dinamične tarife). 

Preberite več