Vodenje RV ob visokem deležu RV v omrežju v Elektro Ljubljana

10% implementirano (neuspešno)

Izvaja se analiza stanja in ustreznosti merilnih naprav in opreme daljinskega vodenja pri posameznih proizvajalcih električne energije iz sončnih elektrarn.

Preberite več

Lociranje okvar in povečanje zanesljivosti obratovanja v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Lociranje okvar in ločevanje poškodovanih delov omrežja v podjetju Elektro Ljubljana je ustrezno rešeno s sistemom daljinsko krmiljenih stikal, ki z ustreznimi algoritmi omogočajo izolacijo poškodovanega dela omrežja in zagotavljajo zanesljivost obratovanja zdravih delov omrežja.

Preberite več