Vodenje omrežja v Elektro Maribor

30% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Elektro Maribor mora izboljšati kazalnike neprekinjenosti (SAIDI in SAIFI) zato ima v naslednjih 5 do 10 letih, kar namerava doseči s povečanjem deleža daljinsko vodenih stikal, predvsem odklopnikov z vgrajeno zaščito.  V okviru pilotnega projekta implementirati in testirati avtomatsko delovanje oziroma odkrivanja lokacije okvare in restavracije SN omrežja po izklopu sektorja omrežja v okvari.

Preberite več