Vodenje RV ob visokem deležu RV v omrežju v Elektro Gorenjska

10% implementirano (neuspešno)

Podjetje Elektro Gorenjska sodeluje v mednarodnem projektu Increase, kjer je predvidena sistemska regulacija delovne in jalove moči za zagotavljanje kakovosti napetosti omrežja. Več izsledkov bo znanih, ko bo projekt zaključen. Druge aktivnosti pa na tem področju v tem času niso predvidene.

Preberite več

Lociranje okvar in povečanje zanesljivosti obratovanja v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

Lociranje okvar in ločevanje poškodovanih delov omrežja je ustrezno rešeno s sistemom daljinsko krmiljenih stikal, ki z ustreznimi algoritmi omogočajo izolacijo poškodovanega omrežja in zagotavljajo zanesljivost obratovanja zdravih delov omrežja.

Preberite več