Krmiljenje odjema poslovnih in industrijskih odjemalcev v Elektro Gorenjska

50% implementirano (delno uspešno)

Področje upravljanja porabe (Demand Side Managment – DSM) pokriva zelo široko spekter vplivanja na porabo. Eno izmed področij DSM je tudi upravljanje obremenitve odjemalca (Load Managment - LM). Tematika LM je teoretično dobro raziskana, izvedenih je bilo mnogo bolj ali manj uspešnih (pilotnih) projektov, predvsem v tujini. Na uspešnost projektov LM močno vpliva odzivnost odjemalca/bremena, ki je odvisna od tehnološkega procesa in/ali življenjskega stila ter predvsem od njegove pripravljenosti za sodelovanje. V podjetju Elektro Gorenjska smo želeli ugotoviti, kako geografska lega, način življenja in zgodovinska dejstva vplivajo na upravljanje obremenitve odjemalcev pri nas. V sklopu projekta smo se omejili na dva ukrepa. Želeli smo preveriti možnosti za zniževanje konice (znižanje obračunske moči) ter ukrep znižanja moči na zahtevo. Ob začetku projekta smo v sodelovanju z odjemalci pregledali obremenilne diagrame ter proizvodne procese. Poizkušali smo oceniti kakšen je potencial moči za upravljanje pri posameznem odjemalcu. Z vgradnjo preprostih tehničnih sistemov smo v nadaljevanju projekta pristopili k realizaciji prepoznavnih ukrepov. Predstavljeni so rezultati prvih analiz ter ugotovitve in težave s katerimi smo se v toku projekta srečali.

Preberite več...

Nazaj na seznam