Kritične konične tarife za gospodinjske in industrijske odjemalce v Elektro Ljubljana

0% implementirano (neuspešno)

Zaradi nestimulativne zakonodaje ni tehničnih aktivnosti na tem področju. Opozarjamo na potrebno spremembo zakonodaje (KT za distribucijo, dinamične tarife).

Preberite več

Krmiljenje odjema gospodinjskih odjemalcev v Elektro Ljubljana

50% implementirano (delno uspešno)

Praktične izkušnje: produkt "Prihranite z nami", testno nameščanje vtičnic, senzorjev ter čitalnikov impulzov, ki omogočajo daljinski nadzor priključenih naprav in spremljanje porabe, pilotni projekt namestitve t.i. EC modulov, preskus krmiljenja odjema pri gospodinjstvih. Rezultati niso obetajoči, odzivnost je pod pričakovanji.

Preberite več

Krmiljenje odjema industrijskih in poslovnih odjemalcev v Elektro Ljubljana

50% implementirano (delno uspešno)

Realizacija pilotnega projekta na področju krmiljenja oziroma prilagajanja odjema industrijskih odjemalcev z vzpostavitvijo t.i. virtualne elektrarne. V teoriji pametnih omrežij predstavlja virtualna elektrarna eno izmed možnih orodij oziroma elementov pametnih omrežij. Kot orodje omogoča izvajanje storitev prilagajanja odjema in/ali razpršene proizvodnje, enega ali več deležnikov, kot rezultat pa preprečuje preobremenitev v distribucijskem omrežju. 

Preberite več

Kratkoročna napoved odjema v Elektro Ljubljana

40% implementirano (delno uspešno)

V obstoječi SCADA je delujoč sistem za kratkoročno napoved odjema. Raziskati delovanje in proučiti možnost integracije z ostalimi sistemi.

Preberite več