Kritične konične tarife za gospodinjske in industrijske odjemalce v Elektro Gorenjska

0% implementirano (neuspešno)

Zaradi nestimulativne zakonodaje ni tehničnih aktivnosti na tem področju. Opozarjamo na potrebno spremembo zakonodaje (konične tarife za distribucijo, dinamične tarife). 

Preberite več

Krmiljenje odjema gospodinjskih odjemalcev v Elektro Gorenjska

0% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska trenutno na tem področju ne izvajamo aktivnosti, niti ni predviden pričetek aktivnosti v kratkoročnem obdobju. Področje pozorno spremljamo in smo pripravljeni na odziv ob potencialnih spremembah.

Preberite več

Krmiljenje odjema poslovnih in industrijskih odjemalcev v Elektro Gorenjska

50% implementirano (delno uspešno)

Področje upravljanja porabe (Demand Side Managment – DSM) pokriva zelo široko spekter vplivanja na porabo. Eno izmed področij DSM je tudi upravljanje obremenitve odjemalca (Load Managment - LM). Tematika LM je teoretično dobro raziskana, izvedenih je bilo mnogo bolj ali manj uspešnih (pilotnih) projektov, predvsem v tujini. 

Preberite več

Kratkoročna napoved odjema v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska je napovedovanje odjema ustrezno funkcionalno realizirano v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS.

Preberite več