Napredni sistemi za trajno spremljanje kvalitete električne energije v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska že dalj časa vgrajujemo merilne centre v nizkonapetostne razdelilne plošče transformatorskih postaj z namenom spremljanja obratovalnih veličin transformatorskih postaj. S pojavom nove komunikacijske infrastrukture WiMAX se je pojavila možnost, da merilne centre avtomatsko preko komunikacije beremo in podatke shranjujemo v bazo. Skupaj s podjetjem Iskra Sistemi smo oblikovali zahteve za aplikacijo za prikaz in obdelavo merjenih vrednosti. Posebno skrb smo namenili tudi ustrezni sinhroniziranosti podatkov, saj brez nje podatki nimajo prave uporabne vrednosti. V bodoče nameravamo vse transformatorske postaje opremiti z merilnimi centri. Zbrane podatke nameravamo uporabiti za procese razvoja omrežja, obratovanja omrežja, kontrolo odjema in podobno.

Preberite več...

Nazaj na seznam