Ocenjevalnik stanja v Elektro Ljubljana

40% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Ocenjevalnik stanja v podjetju Elektro Ljubljana je del SCADA sistema, vendar ni v funkcionalni izvedbi.

Preberite več

Napredni sistemi za trajno spremljanje kvalitete električne energije v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Sistem za spremljanje kvalitete električne energije v podjetju Elektro Ljubljana je realiziran v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili distribucijskega omrežja (SONDO), t.j. permanentni monitoring na srednji napetosti (SN) v razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) 110/SN.

Preberite več

Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev v Elektro Ljubljana

0% implementirano (neuspešno)

Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev v podjetju Elektro Ljubljana trenutno ni aktualna.

Preberite več

Določanje izvora motenj v omrežju v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Kakovost EE je urejena skladno z določili SONDO. Permamentni monitoring je postavljen v vseh zahtevanih točkah. Občasne meritve se izvajajo skladno z določili standarda SIST EN 50160 z merilno opremo skladno z IEC 61000-4-30.

Preberite več