Ocenjevalnik stanja v Elektro Gorenjska

10% implementirano (Pomembne praktične izkušnje)

V marcu leta 2013 se je uspešno zaključil mednarodni projekt HiPerDNO. Projekt HiPerDNO je  bil mednarodni  projekt  znotraj  Sedmega okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in tehnološki razvoj. Skupni proračun programa (7. OP) je 50 milijard evrov in je trajal sedem let, od 2007 do 2013. Projekt HiPerDNO je trajal od 1. februarja 2010 do 1. februarja 2013.

Preberite več

Napredni sistemi za trajno spremljanje kvalitete električne energije v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska se s področjem trajnega spremljanja kvalitete električne energije ukvarjamo že dalj časa. Prvi koraki na tem področju so se začeli z vgrajevanjem merilnih centrov v nizkonapetostne plošče v transformatorskih postajah. Sprva je bil problem, ker merilni centri niso bili sposobni daljinskega odčitavanja podatkov. Težave so bile tudi zaradi pomanjkanja sinhronizacije časa med različnimi napravami. Z uvedbo nove komunikacijske infrastrukture WiMAX pa smo na našem podjetju tudi na tem področju lahko naredili velik preskok naprej.

Preberite več

Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska imamo področje vizualizacije napetostnih profilov in obremenitev tehnično ustrezno rešeno in sicer z uporaba funkcionalnosti, ki so implementirane v distribucijskem centru vodenja (DCV) oziroma v kombiniranem sistemu SCADA/DMS, pri čemer dodatno pripomorejo tudi podatki iz napredne merilne infrastrukture (AMI). S takšnimi tehničnimi rešitvami nam je omogočen izračun napetostnih razmer in obremenitev za posamezno točko v omrežju.

Preberite več

Določanje izvora motenj v omrežju v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska je kakovost električne energije urejena skladno z določili sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja (SONDO). Neprekinjen nadzor in kontrola je vzpostavljena v vseh zahtevanih točkah elektroenergetskega omrežja. Občasne meritve kakovosti električne energije pa se izvajajo skladno z določili standarda SIST EN 50160 z merilno opremo, ki je skladna s standardom IEC 61000-4-30.

Preberite več