Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska imamo področje vizualizacije napetostnih profilov in obremenitev tehnično ustrezno rešeno in sicer z uporaba funkcionalnosti, ki so implementirane v distribucijskem centru vodenja (DCV) oziroma v kombiniranem sistemu SCADA/DMS, pri čemer dodatno pripomorejo tudi podatki iz napredne merilne infrastrukture (AMI). S takšnimi tehničnimi rešitvami nam je omogočen izračun napetostnih razmer in obremenitev za posamezno točko v omrežju.


Nazaj na seznam