Določanje izvora motenj v omrežju v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska je kakovost električne energije urejena skladno z določili sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja (SONDO). Neprekinjen nadzor in kontrola je vzpostavljena v vseh zahtevanih točkah elektroenergetskega omrežja. Občasne meritve kakovosti električne energije pa se izvajajo skladno z določili standarda SIST EN 50160 z merilno opremo, ki je skladna s standardom IEC 61000-4-30. Uporabniki omrežja so hkrati vir in ponor motenj. Nelinearna bremena in viri predstavijo vedno večji odstotek elementov v omrežju. Ti imajo veliko stopnjo emisij, ki lahko kvarno vplivajo na delovanje ostalih naprav.  Moteč faktor predstavljajo predvsem pri uvajanju naprednih merilnih sistemov AMI. Poiskati bo potrebno naprednejše sistema odkrivanja teh motenj skladno s standardizacijo, ki določena področja še ni zajela oziroma je v pripravi ter seveda s finančnimi zmožnostmi . Izzivi naš čakajo še na področju standardizacije izmenjav podatkov (pqdif format) predvsem pri letnih poročanjih.

Nazaj na seznam