Povečanje spoznavnosti v Elektro Maribor

60% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Cilj podjetja v naslednjih letih je povečati nivo spoznavnosti v omrežju z vgradnjo analizatorjev kakovosti napetosti na NN stran TP SN/NN, priključenih na SN izvode ali TP z velikim deležem priključenih razpršenih virov. V naslednjih letih bo tako vgrajenih okrog 65 analizatorjev kakovosti napetosti.

Nazaj na seznam