Napredni sistemi za trajno spremljanje kvalitete električne energije v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Sistem za spremljanje kvalitete električne energije v podjetju Elektro Ljubljana je realiziran v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili distribucijskega omrežja (SONDO), t.j. permanentni monitoring na srednji napetosti (SN) v razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) 110/SN.

Nazaj na seznam