Dostopovne tehnologije za podporo obratovanju in vodenju za končne uporabnike v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska smo na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij povsem v koraku s časom. V podjetju teče več vzporednih projektov, ki jih tematsko lahko združimo v dva sklopa. Prvi sklop so tako imenovana mešana IKT omrežja za potrebe pametnih omrežjih, kjer so predstavljeni novi pristopi k IKT tehnologijam potrebnih v distribucijskih omrežjih. V drugem sklopu pa so predstavljeni sistemi radijskih zvez za prenos digitalnih podatkov malih kapacitet v pametnih omrežjih.

Preberite več