Implementacija zaščitne sheme zaradi razpršenih virov energije v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

Zaščita distribucijskih omrežij je sistemsko že urejena in je skladna z zahtevami SONDO in ostalimi pravilniki, ki urejajo ta področje. Izziv predstavlja uvedba nove zaščitne opreme na osnovi standarda IEC 61850 ter  vpeljava funkcije lokatorja okvar v sistem same zaščite. 

Preberite več