Ocenjevalnik stanja v Elektro Gorenjska

10% implementirano (Pomembne praktične izkušnje)

V marcu leta 2013 se je uspešno zaključil mednarodni projekt HiPerDNO. Projekt HiPerDNO je  bil mednarodni  projekt  znotraj  Sedmega okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in tehnološki razvoj. Skupni proračun programa (7. OP) je 50 milijard evrov in je trajal sedem let, od 2007 do 2013. Projekt HiPerDNO je trajal od 1. februarja 2010 do 1. februarja 2013.

Namen projekta HiPerDNO je bil razvoj modernega sistema za upravljanje distribucijskega omrežja. Osnovno vodilo pri razvoju je bila izdelava sistema, ki bo sposoben obdelovati podatke v realnem času. Na mednarodnem projektu so sodelovali strokovnjaki iz različnih strokovnih področij. Področje informatike so pokrivali Univerza Oxford (Velika Britanija), IBM Haifa (Izrael), GTD (Španija) in INDRA (Španija). Področje energetike so pokrivali: Univerza Brunel (Velika Britanija), EDF Francija, Fraunhofer IWES (Nemčija) in KORONA (Slovenija). S področja distribucije električne energije so sodelovala tri podjetja: UK Power Network (pokriva južni del Anglije in velik del Londona), UnionFenosa (pokriva Madrid in dele Španije), ter Elektro Gorenjska.

Preberite več

Nazaj na seznam