Ocenjevalnik stanja v Elektro Gorenjska

10% implementirano (Pomembne praktične izkušnje)

V marcu leta 2013 se je uspešno zaključil mednarodni projekt HiPerDNO. Projekt HiPerDNO je  bil mednarodni  projekt  znotraj  Sedmega okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in tehnološki razvoj. Skupni proračun programa (7. OP) je 50 milijard evrov in je trajal sedem let, od 2007 do 2013. Projekt HiPerDNO je trajal od 1. februarja 2010 do 1. februarja 2013.

Preberite več