Regulacija napetosti v Elektro Gorenjska

60% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Regulacija napetosti v odvisnosti od obremenitve VN/SN

Transformatorji 110 kV/20 kV na področju Elektro Gorenjske imajo vgrajeno regulacijsko navitje, ki avtomatično spreminja prestavo, tako da se doseže želena napetost na 20 kV zbiralki RTP-ja. Spreminjanje želene napetosti glede na obremenitev transformatorja (kompaundacija) je eden izmed ukrepov za zagotovitev ustreznih napetostnih razmer v omrežju, ki pa se v praksi večinoma ne uporablja. V podjetju Elektro Gorenjska smo obdelali primer vključitve kompaundacije v RTP Primskovo – TR 2, kjer so razvidne napetostne razmere pred in po vključitvi kompaundacije.

Preberite več...

 

Regulacija napetosti v NN omrežju

Eno izmed rešitev za zagotavljanje kakovosti napetosti v distribucijskem omrežju predstavlja uporaba distribucijskega regulacijskega transformatorja. V podjetju Elektro Gorenjska smo se odločili eno od transformatorskih postaj opremiti s tovrstnim transformatorjem moči 400 kVA. Predstavljena je predhodna analiza delovanja takega transformatorja na realnih podatkih iz omrežja, kamor bo vgrajen. Predstavljen je tudi demonstracijski poligon NN omrežja v katerega bo transformator vgrajen.

Preberite več...

Nazaj na seznam