Izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

Trenutna izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo je ustrezno tehnološko rešena in v skladu z zahtevami zunanjih inštitucij. Na področju smo aktivno prisotni in hitro odzivni ob potencialnih novih zahtevah ali potrebah. Tesno sodelujemo tudi z zunanjimi akterji pri pripravi ali nadgradnji novih mehanizmov za izmenjevanje informacij med različnimi akterji.


Nazaj na seznam