Kratkoročna napoved proizvodnje iz obnovljivih virov v Elektro Gorenjska

0% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska ugotavljamo, da napoved proizvodnje iz obnovljivih virov trenutno ni potrebna. Prav tako napredne funkcionalnosti, ki bi omogočale tehnološke rešitve na tem področju ne obstajajo niti v svetovnem merilu. Področje pozorno spremljamo in smo pripravljeni na odziv ob spremenjenih okoliščinah.

Preberite več

Tehnična virtualna elektrarna v Elektro Gorenjska

0% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska na tem področju v preteklosti nismo izvajali aktivnosti. Prav tako niso predvidene niti kratkoročne aktivnosti. Seznanjeni smo, da se na tem področju aktivno angažirajo strokovnjaki v podjetju Elektro Ljubljana, pri čemer si z ustaljenimi mehanizmi dobrega medsebojnega sodelovanja izmenjujemo dobre prakse.

Preberite več