Kompenzacija motenj v Elektro Gorenjska

5% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska trenutno ne prepoznamo potrebe po sistemskih ukrepih za kompenzacijo motenj. Področje pozorno spremljamo in smo pripravljeni na odziv ob spremenjenih zahtevah.

Preberite več

Regulacija napetosti v Elektro Gorenjska

60% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

V podjetju Elektro Gorenjska na temo regulacije napetosti izvajamo dva napredna projekta. Prvi projekt je regulacija napetosti v odvisnosti obremenitve in poteka na nivoju VN/SN transformacije. Drugi projekt pa je regulacija napetosti v nizkonapetostnem omrežju z uporabo distribucijskega regulacijskega transformatorja.

Preberite več

Daljinsko vodene transformatorske postaje v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)


Začetki avtomatizacije SN mreže v podjetju Elektro Gorenjska segajo v leto 1996. Sistem nadzora in vodenja SN mreže temelji na sistemu MOSCAD, proizvajalca Motorola. Sistem MOSCAD sestavljajo oddaljena terminalska oprema, analogna radijska postaja, bazna postaja, ter protokolni konverter. Protokolni konverter skrbi za pretvorbo Motorolinega komunikacijskega protokola MDLC v komunikacijski protokol IEC 60870-5-101. SCADA uporablja protokol IEC101 za komuniciranje s podrejenimi RTU-ji. 

Preberite več