Evropski in interni projekti v Elektro Maribor

Podjetje Elektro Maribor je v preteklosti sodelovalo v projektu ICT4EVEU, ki se je pričel v letu 2012 in končal meseca maja 2015.

Namen projekta je bil izboljšati izkušnjo uporabnikov električnih vozil (EV) s storitvami s področja ICT.

Preberite več

Povečanje spoznavnosti v Elektro Maribor

60% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Cilj podjetja v naslednjih letih je povečati nivo spoznavnosti v omrežju z vgradnjo analizatorjev kakovosti napetosti na NN stran TP SN/NN, priključenih na SN izvode ali TP z velikim deležem priključenih razpršenih virov. V naslednjih letih bo tako vgrajenih okrog 65 analizatorjev kakovosti napetosti.

Preberite več

Povečanje vodljivosti v Elektro Maribor

30% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

V naslednjih letih v okviru projekta NEDO – ELES (ali katerega drugega) testirati koordinirano regulacijo napetosti na enem TR 110/X kV in vsaj eni TP SN/NN z vgrajenim OLTC transformatorjem, s ciljem pridobiti določene izkušnje in znanja o tovrstni regulaciji napetosti. Na osnovi testiranj različnih algoritmov preveriti tehnično in ekonomsko učinkovitost te regulacije v primerjavi s klasičnimi rešitvami z vidika reševanja in izboljšanja napetostnih profilov v obstoječem omrežju ter  možnosti dodatnega priključevanja razpršenih virov.


Preberite več

Vodenje omrežja v Elektro Maribor

30% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Elektro Maribor mora izboljšati kazalnike neprekinjenosti (SAIDI in SAIFI) zato ima v naslednjih 5 do 10 letih, kar namerava doseči s povečanjem deleža daljinsko vodenih stikal, predvsem odklopnikov z vgrajeno zaščito.  V okviru pilotnega projekta implementirati in testirati avtomatsko delovanje oziroma odkrivanja lokacije okvare in restavracije SN omrežja po izklopu sektorja omrežja v okvari.

Preberite več

Informacijsko komunikacijske rešitve v Elektro Maribor

5% implementirano (neuspešno)

Glavni cilj podjetja na področju IKT je vzpostavitev TK podpore za potrebe spoznavnosti, vodljivosti in vodenja distribucijskega omrežja.

Preberite več

Integracija sistemov v Elektro Maribor

70% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

V letih 2016 – 2018 ima podjetje Elektro Maribor namen nadaljevati in zaključiti povezavo baz podatkov BTP in DCV (SCADA) preko vmesnika CIM. V omenjenih treh letih se planira izvesti preverbo na osnovi podatkov za celotno omrežje, torej na območjih vseh RTP s pripadajočim SN omrežjem (razen na obstoječi RTP Lendava). 

Preberite več