Implementacija zaščitne sheme zaradi razpršenih virov energije v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

Zaščita distribucijskih omrežij je sistemsko že urejena in je skladna z zahtevami SONDO in ostalimi pravilniki, ki urejajo ta področje. Izziv predstavlja uvedba nove zaščitne opreme na osnovi standarda IEC 61850 ter  vpeljava funkcije lokatorja okvar v sistem same zaščite. 

Standard IEC 61850 definira tako imenovane GOOSE sporočila. Ta sporočila nam bodo v bodoče pomagala pri definiranju zaščitnih shem ter optimiranju selektivnosti zaščite ne samo na nivoju enega RTP-ja temveč tudi širše  skladno z razvojem telekomunikacijske opreme.

Funkcijo lokatorja naprav v sami zaščitni napravi vidimo kot pomoč operaterju pri iskanju lokacije okvare v omrežju. Skupaj z DMS funkcijami DCV-ja lahko pripomore poleg ostalih sistemov  k optimalnejšemu obratovanju omrežja. 

Poleg gornjega bomo morali slediti razvoju tako na področju sinhronizacije standard PTP IEEE 1588 ter področju tako nekonvencionalnih oblik tokovnih in napetostnih senzorjev kot tudi prenosu teh podatkov do terminala za zaščito  IEC 61850-9-2 (Process Bus).


 

Nazaj na seznam