Povečanje vodljivosti v Elektro Maribor

30% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

V naslednjih letih v okviru projekta NEDO – ELES (ali katerega drugega) testirati koordinirano regulacijo napetosti na enem TR 110/X kV in vsaj eni TP SN/NN z vgrajenim OLTC transformatorjem, s ciljem pridobiti določene izkušnje in znanja o tovrstni regulaciji napetosti. Na osnovi testiranj različnih algoritmov preveriti tehnično in ekonomsko učinkovitost te regulacije v primerjavi s klasičnimi rešitvami z vidika reševanja in izboljšanja napetostnih profilov v obstoječem omrežju ter  možnosti dodatnega priključevanja razpršenih virov.


Preberite več