Zaščita elementov

 

Cilji projektnega sklopa

Cilj projektnega sklopa je prilagoditev zaščitnih sistemov elektroenergetskega omrežja na tak način, da bodo zagotavljali varno in zanesljivo obratovanje omrežja tudi ob spremenjenih načinih in pogojih obratovanja omrežja, ki jih narekuje povečano vključevanje razpršenih virov v omrežje. Poudarek je na zaščiti distribucijskega omrežja vključno z zaščitnimi sistemi, ki so nameščeni v 110 kV/SN RTP-jih.

 

Utemeljitev projektnega sklopa 

Vključevanje razpršenih virov v obstoječa omrežja prinaša neizogibne spremembe v obratovanju distribucijskega omrežja.  Te se kažejo oziroma se bodo pokazale kot:

  • spremenjen tok moči po omrežju,

  • znaten tok delovne moči v prenosno omrežje,

  • prilagajanje obratovalen sheme omrežja glede na trenutno stanje pretokov moči,

  • izolacija okvare v omrežju s preklopom in prenapajanjem iz sosednjega omrežja v realnem času,

  • otočno obratovanje dela distribucijskega omrežja zaradi okvare ali drugih težav v prenosnem omrežju,

  • otočno obratovanje dela distribucijskega omrežja zaradi napake ali drugih težav v distribucijskem omrežju.

Temu primerno se morajo prilagoditi tudi zaščitni sistemi omrežja, ki morajo omogočati vse nove vrste obratovanja omrežja, obenem pa ohraniti selektivnost in zanesljivost delovanja.

 

Ciljni projekti

Implementacija zaščitne sheme zaradi RV (selektivnost in frekvenčno razbremenjevanje)  

 

CILJNI PROJEKT Implementacija zaščitne sheme zaradi RV (selektivnost in frekvenčno razbremenjevanje)
OPIS TRENUTNEGA STANJA VSA EDP: Zaščita v distribucijskih omrežjih je sistemsko ustrezno rešena.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Sodelovanje na področju priprave in nadgradnje zaščitnih shem v skladu s potrebami obratovanja in vodenja elektroenergetskega sistema.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Sodelovanje na področju priprave in nadgradnje zaščitnih shem v skladu s potrebami obratovanja in vodenja elektroenergetskega sistema.
Dolgoročne (do 10 let )
Sodelovanje na področju priprave in nadgradnje zaščitnih shem v skladu s potrebami obratovanja in vodenja elektroenergetskega sistema.