Elektro Gorenjska

 

100% implementirano (uspešno)

Kakovost EE je urejena skladno z določili SONDO. Permamentni monitoring je postavljen v vseh zahtevanih točkah. Občasne meritve se izvajajo skladno z določili standarda SIST EN 50160 z merilno opremo  skladno z IEC 61000-4-30.

Uporabniki omrežja so hkrati vir in ponor motenj. Nelinearna bremena in viri predstavijo vedno večji odstotek elementov v omrežju. Ti imajo veliko stopnjo emisij, ki lahko kvarno vplivajo na delovanje ostalih naprav.  Moteč faktor predstavljajo predvsem pri uvajanju naprednih merilnih sistemov AMI. Poiskati bo potrebno naprednejše sistema odkrivanja teh motenj skladno s standardizacijo, ki določena področja še ni zajela oziroma je v pripravi ter seveda s finančnimi zmožnostmi . Izzivi naš čakajo še na področju standardizacije izmenjav podatkov (pqdif format) predvsem pri letnih poročanjih.