Informacijsko komunikacijske tehnologije

 

Cilji projektnega sklopa 

Cilj projektnega sklopa je vzpostavitev potrebne IKT infrastrukture za projekte v okviru Nacionalnega demonstracijskega projekta in hkrati testiranje IKT tehnologij ter pripadajočih orodij. Potrebna IKT infrastruktura se fokusira predvsem na:

  • dostopovne tehnologije za podporo obratovanju in vodenju, kar pomeni vzpostavitev IKT infrastrukture do transformatorskih postaj in drugih signifikantnih točk v SN in NN omrežju (npr. razpršeni viri, krmiljena bremena, ipd.) in

  • na dostopovne tehnologije za končne uporabnike, ki vse bolje prehajajo v domeno ponudnikov IKT storitev ter dodajajo t.i. energetske storitve k že obstoječim, kot si internet, IP telefonija, televizija, idr. 


Slika 1: Interoperabilnostni sloji (GWAC1)

 

Utemeljitev projektnega sklopa

Informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) so ključni gradnik pametnih omrežij in so pogoj za vse nadaljnje aplikacije v okviru pametnih omrežij. Zagotavljajo namreč povezljivost med inteligentnimi napravami in sistemi, ki jih integriramo v omrežje v okviru koncepta pametnih omrežij. Domena IKT tehnologij je predvsem komunikacijski sloj na sliki 1. Evropska referenčna arhitektura za pametna omrežja in pripadajoči nabor standardov (Smart Grids Reference Architecture, V3.0 in SGCG/M490/B_Smart Grid Report First set of standards; v2.0.; CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group; November 2012) definirajo standarde in posledično tehnologije in protokole, ki bi se naj uporabljali za posamezne primere uporabe v evropskih pametnih omrežjih, kar se naj tudi upošteva pri izbiri tehnologij za izvedbo IKT infrastrukture za naše projekte.

 

Ciljni projekti 

Dostopovne tehnologije za podporo obratovanju in vodenju za končne uporabnike

 


[1] GridWise® Architecture Council Interoperability Framework

CILJNI PROJEKT  Dostopovne tehnologije za podporo obratovanju in vodenju in za končne uporabnike
OPIS TRENUTNEGA STANJA EC: Tehnološke rešitve v EC so ustrezne 
EG: Tehnološke rešitve IKT v EG so ustrezne ("IP povsod", mešano omrežje: optika, WiMAX, DR) in v polni operativni rabi.
EL. Tehnološke rešitve IKT so omejene na vzdrževanje in minimalne investicije. Predvideno podrobnejše testiranje in pridobivanje izkušenj o IKT za potrebe pametnih omrežij
EP: V letu 2014 se bo začel projekt SUNSEED: tudi obravnava naprednih rešitev IKT. V preteklosti projekt integracije komunikacij. 
EM: Testiranje prenosa podatkov po SN omrežju na dveh testnih poligonih.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
 
Kratkoročne (2 leti)
Nadgradnja in operativna uporaba sistemov IKT.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Nadgradnja in operativna uporaba sistemov IKT.
Dolgoročne (do 10 let )
Nadgradnja in operativna uporaba sistemov IKT.